GGz Curaçao

Kwaliteit van zorg

Voor GGz Curaçao is verbetering van de kwaliteit van de zorg een continu proces. Hoe ervaren onze cliëntcliënten de geboden zorg? Wat vinden ze van de informatievoorziening en de inspraak in de behandeling? Om antwoord op deze vragen te krijgen vragen we onze cliënten de GGz thermometer in te vullen.

Ik ben niet tevreden. Wat nu?

Goede zorg verlenen en luisteren naar de wensen van onze cliënten vinden we belangrijk binnen GGz Curaçao. Het merendeel van onze cliënten is tevreden met de zorg. Toch kan het zijn dat je van mening bent dat je niet naar behoren bent behandeld, of dat dingen beter hadden kunnen lopen. In dat geval kan je je als cliënt of als familie/verzorger wenden tot de klachtencommissie.

We raden aan allereerst je ongenoegen of klacht te bespreken met de betreffende persoon. Als dit ongemakkelijk is, dan kun je je wenden tot zijn leidinggevende. Indien dit niet leidt tot veranderingen, dan is een klacht indienen bij de directie een mogelijkheid.

Als de interne behandeling van de klacht niet leidt tot een bevredigende oplossing leidt of als je een onafhankelijk oordeel wenselijk vindt, dan kun je contact opnemen met de onafhankelijke Klachtencommissie van de Zorgfederatie. Het is ook mogelijk meteen, rechtstreeks, een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie.

Wat doet de klachtencommissie?

De Klachtencommissie is een onafhankelijk orgaan wat opvang, bemiddeling en behandeling van klachten voor diverse zorginstellingen die aangesloten zijn bij de Zorgfederatie, waaronder de stichting GGz Curaçao. De klachtencommissie onderzoekt en doet uitspraak over de vraag in hoeverre je klacht gegrond is. De commissie kan ook advies geven of aanbevelingen doen met betrekking tot hoe mogelijkerwijs herhaling van een dergelijke klacht voorkomen kan worden. De commissie is niet bevoegd schadevergoeding toe te kennen [TOEVOEGEN] Folder Klachtencommissie Nederlands. Folder Klachtencommissie Papiamentu