Zorgaanbod

Hoe kunnen we helpen?

Een behandelaanbod kan beginnen bij diagnostisch onderzoek. Ook bieden we ambulante behandeling.

Wij werken uitsluitend met specialisten op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie, zoals kinder- en jeugdpsychiaters,  psychologen, therapeuten en verpleegkundigen. Uitgangspunt is dat uw kind de beste behandeling krijgt.

Een behandeling kan bestaan uit individuele gesprekken, speltherapie, groeps- of gezinsbehandeling. Het voorschrijven van medicijnen kan onderdeel uitmaken van de behandeling. In alle gevallen wordt de behandeling nauwkeurig afgestemd op de thuissituatie van het kind en de ouders/verzorgers.

In de meeste gevallen bieden wij begeleiding, ondersteuning en/of voorlichting aan ouders of verzorgers. Je krijgt uitleg over de diagnose van je kind, je leert hoe je daar het best mee om kunt gaan, en hoe bepaalde problemen op te lossen zijn. Het kan zijn dat de hulpverlener die jou begeleidt een ander is dan de hulpverlener van je kind.

Verder biedt Yudaboyu ondersteuning aan internaten, scholen en andere instanties die dagelijks met de kinderen bezig zijn. Dit kan in de vorm van bijscholing, workshops of persoonlijke ondersteuning zijn.