Zorgtraject

Wat zijn de stappen?

Aanmelden

Je huisarts heeft je naar een psycholoog of psychiater verwezen, en wat nu? Je eerste contact bij Yudaboyu bestaat uit een aanmeldingsgesprek. In dit gesprek wordt jouw contactinformatie opgenomen. De volgende documenten zijn vereist:

  • Verwijsbrief van je huisarts.
  • Geldige verzekeringskaart of in geval van particuliere verzekering een garantiebrief.

Indien op basis van het aanmeldingsgesprek aanleiding is tot verder onderzoek en/of behandeling, krijg jij met jouw ouder/verzorger een intakegesprek bij een medewerker van Yudaboyu.

  • Aanmelden kan digitaal via yudaboyu@ggz.cw.
  • Voor een persoonlijke aanmelding kun je langskomen bij de Mohikanenweg 8.
    Je kunt dinsdag en donderdag van 8:00 tot 10:00 uur bij ons terecht.
  • Voor spoedgevallen kun je altijd terecht bij je huisarts.

 

Intake gesprek

Tijdens het intakegesprek wordt ingegaan op jouw problemen en klachten. Samen proberen we zicht te krijgen in hoe je thuis, op school en in je vrije tijd functioneert. Onderdeel van de intake is het invullen van formulieren over je ontwikkeling, en het doornemen van vragenlijsten die door jou, jouw ouder/verzorger en/of school zijn ingevuld. Na het intakegesprek kan het zijn dat nog steeds niet helemaal duidelijk is wat er aan de hand is. Dan krijg je mogelijk enkele aanvullende onderzoeken. Die kunnen bestaan uit gesprekken, tests en spelletjes. 

Behandeling

In een zogenoemd adviesgesprek bepaalt de hulpverlener in overleg met jou en jouw ouder/verzorger wat de behandeling zal inhouden. De afspraken over de behandeling en de doelen van jouw behandeling leggen wij vast in een behandelplan.

Ons aanbod aan poliklinische behandelingen is breed. Een sessie bij Yudaboyu kan één half tot anderhalf uur per keer duren. In ons ambulante zorgaanbod zijn er ook groeps- of gezinsbehandelingen mogelijk.

 

Voortgang

Tijdens de behandeling vinden voortgangsbesprekingen plaats. Je behandelaar bespreekt met jou en je ouder/verzorger of de gemaakte afspraken en doelen nog steeds gelden, en of bijstelling nodig is. Als er iets wijzigt, dan wordt dat vastgelegd in nieuwe afspraken in het behandelplan. 

Evaluatie

Na een afgesproken aantal behandelsessies volgt een evaluatie. Hierbij bekijk jij, samen met jouw ouder/verzorger of de doelen zijn bereikt. Uit deze evaluatie kan het volgende blijken:

  • Je hebt jouw doelen bereikt en de behandeling kan worden afgerond.
  • Je hebt de doelen nog niet bereikt. Ons team brengt dan een nieuw advies uit. Dit kan inhouden dat je de behandeling voortzet, je een andere behandeling wordt aangeboden of dat je wordt doorverwezen naar een andere instantie.