Fundashon Sonrisa

Hoe kunnen we helpen?

Wij bieden woonstudio’s en/of dagbestedingsactiviteiten, met extra zorg. Je bent welkom.

Ik wil kleinschalig of begeleid wonen.

Wonen bij Fundashon Sonrisa kan een oplossing bieden om meer op je eigen benen te kunnen staan. Wij kennen twee woonvormen, elk met een eigen mate van zelfstandigheid. Je kunt bij Fundashon Sonrisa ‘kleinschalig wonen’ (voorheen beschermd wonen genoemd) en ‘begeleid zelfstandig wonen’.

Er zijn zo’n 10 studio’s op het terrein van het activiteitencentrum en bijna 20 studio’s op het terrein van Fundashon Kas Popular. Daarnaast zijn er twee-onder-een-kaphuizen op het terrein. Daar is plek voor 6 personen. En er worden ook enkele appartementen in de wijken gehuurd, waar je begeleid zelfstandig kunt wonen.

Kleinschalig wonen

De 20 gemeubileerde studio’s bestaan elk uit een zit/slaapkamer met aanrecht, douche en toilet. Het accent van de bewonersbegeleiding ligt op het samen zoeken naar oplossingen voor dagelijkse problemen die de cliënten tegenkomen. De bewoner krijgt hier veel ondersteuning van de medewerkers. De andere 10 studio’s liggen aan de andere kant van het Sonrisa terrein. Deze hebben naast de woonkamer aparte slaapkamers. De bewoners zorgen zelf voor hun eten en proberen zelfstandig oplossingen te vinden voor dagelijkse problemen. Zij kunnen zo vaak als nodig is een beroep op ondersteuning van begeleiders.

Begeleid zelfstandig wonen

In de appartementen in de wijken wonen de mensen vrijwel geheel zelfstandig. Begeleiders grijpen alleen in als het mis dreigt te lopen.

Aanmelden voor een woning

Met hulp van een spv’er (sociaalpsychiatrisch verpleegkundige), psychiater, huisarts of een andere professional kun je je aanmelden. Wanneer het aanmeldingsformulier binnen is, bespreekt het team van Fundashon Sonrisa jouw verzoek. We kijken welke woonvorm bij jou past. Soms wordt er gebeld voor aanvullende informatie. Indien je tot de doelgroep van Fundashon Sonrisa behoort, je medicijntrouw bent en je een behandelaar hebt of binnenkort krijgt, dan word je uitgenodigd voor een intakegesprek.

Tijdens de intake wordt besproken of een van de twee woonvormen geschikt is voor jou. Van elke nieuwe bewoner wordt verwacht dat je:

  • dagelijkse handelingen zelfstandig kunt uitvoeren. Denk aan wassen, aankleden en eten.
  • meewerkt aan een psychiatrische behandeling. Je neemt bijvoorbeeld je medicatie trouw in en probeert zoveel mogelijk in balans en stabiel te blijven.
  • open staat voor begeleiding en ondersteuning door onze mensen. Je wilt leren en je blijven ontwikkelen.

Ik wil activiteiten doen

Het activiteitencentrum Adriaan is 5 dagen in de week geopend, van 8.00 tot 16.30 uur, voor mensen met chronisch psychiatrische of hieraan gerelateerde klachten. Het centrum kan 70 bezoekers ontvangen. Niet alleen bewoners van Fundashon Sonrisa komen naar het activiteitencentrum. Veel bezoekers wonen thuis bij familie. Elke cliënt krijgt een persoonlijk begeleider. Deze helpt je tijdens het hele proces van aanmelding tot uitschrijving.

Doelen

Doelen kunnen zijn:

  • Meer zelfstandig worden. Een belangrijk uitgangspunt is mensen zelfstandiger te maken. Je werkt daarom met individuele doelen, gebaseerd op jouw wensen, kwaliteiten en mogelijkheden.
  • Jezelf ontwikkelen. Je leert allerlei vaardigheden en kunnen zich zo verder ontplooien.
  • Leren omgaan met anderen. Je leert functioneren in een groep. Dit helpt om je staande te houden in de maatschappij en deel te nemen aan sociale activiteiten.

Activiteiten

Er is een ruim aanbod van activiteiten die structureel worden aangeboden. Deze brengen je in actie, helpen je met dagelijkse taken, op de computer en in de keuken bijvoorbeeld. Daarnaast zijn er activiteiten die je kunt zien als vrijetijdsbesteding en/of opstapje naar (vrijwilligers)werk.
Te denken valt aan bijvoorbeeld: computerlessen volgen, houtbewerken, de tuin onderhouden, handenarbeid doen, banketbakken, sporten en bewegen, je uiterlijk verzorgen, wateraerobics doen, leren rekenen of spreken/schrijven, koken, muziek maken, dansen, naaien en werken in een atelier.

Aanmelden voor activiteiten

Na ontvangst van je aanmelding maken we een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek vertellen wij wat er mogelijk is. We brengen tegelijkertijd in kaart wat jouw verwachtingen, wensen en mogelijkheden zijn.

Je krijgt na het gesprek een rondleiding en je kunt eventueel later een dagdeel meedoen aan een activiteit. Dan kun je uitproberen wat je leuk vindt. Voordat je begint, kies je welke activiteiten je wilt doen en op welke dagen je kunt komen. De grootte en de samenstelling van de groep is elke dag anders. Je kunt starten wanneer de aanmelding door het Bureau Ziektekosten Voorzieningen (BZV) is goedgekeurd.

 

Hoe regel je een bezoek?

Wanneer je op bezoek wilt komen, neem dan van tevoren telefonisch contact op. In overleg wordt dan een afspraak ingepland.

In verband met de corona-maatregelen mogen de bewoners momenteel alleen in de openlucht bezoek ontvangen en is bezoek in hun woning niet toegestaan.
Elk cliënt mag 1 bezoeker per keer ontvangen voor maximaal 30 minuten. De bezoeker is verplicht een mondkapje te dragen.

Als verwijzer ben je een belangrijke schakel in de hulpverlening. Je bepaalt samen met je cliënt of een verwijzing nodig is. Verwijzers kunnen een aanmeldingsformulier bij Fundashon Sonrisa opvragen. Het ingevulde formulier kun je sturen aan de teamleider en/of de locatiemanager. 

Wie mag verwijzen?  

De psychiater, huisarts, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige (spv’er kan doorverwijzen of overplaatsing aanvragen vanuit Klínika Capriles of de poli/PAAZ. Ook externe instanties zoals FMA, Maatschap en Skuchami kunnen hun cliënten verwijzen naar Fundashon Sonrisa. Voorwaarde is wel dat de cliënt een psychiatrische diagnose heeft. 
Wanneer je als professional contact opneemt, dan kun je terecht bij de teamleider of locatiemanager van Fundashon Sonrisa.