Over Fundashon Sonrisa

Geschiedenis

De geschiedenis in het kort.

1977 Fundashon Sonrisa werd opgericht.
1986 De 17 eenkamerwoningen aan de Uteweg worden in gebruik genomen.
1992 Het activiteitencentrum Adriaan startte met haar activiteiten en zes aanleunwoningen werden opgeleverd.
2002 De huizen voor begeleid zelfstandig wonen werden opgeleverd.
2011 Funshon Sonrisa sluit zich aan bij GGz Curaçao.

Waar komen de namen vandaan?

Sonrisa betekent glimlach. Het bieden van een veilige omgeving door meer of minder zelfstandig wonen zorgt voor een ‘glimlach’ in het leven van de bewoners.

Kas Theo Doran is vernoemd naar een van de sociaalpsychiatrische verpleegkundigen van de Afdeling Geestelijke Volksgezondheid (AVG) uit de begintijd van Sonrisa. Theo was zeer betrokken bij de bewoners van Sonrisa.

Het activiteitencentrum Adriaan is vernoemd naar Adriaan van der Hoeven, oud-voorzitter van Fundashon Sonrisa. Adriaan heeft zeer veel betekend voor de stichting en was de motor achter het realiseren van het nieuwe activiteitengebouw voor Fundashon Sonrisa.