Over Fundashon Sonrisa

Wie zijn wij?

Fundashon Sonrisa biedt mensen met een chronische psychiatrische aandoening:

  • de kans om met behulp van professionele begeleiding op zichzelf te kunnen wonen. Zij biedt de opties ‘kleinschalig wonen’ en ‘begeleid zelfstandig wonen’.
  • een breed scala aan dagbestedingsactiviteiten aan in haar activiteitencentrum.

Het behandelaanbod bestaat uit een combinatie van woonvoorzieningen, dagverblijfmogelijkheden en een activiteitencentrum. Wij bieden woonbegeleiding aan ongeveer 40 cliënten en hebben plek voor 70 mensen in ons activiteitencentrum.

Onze missie

Sonrisa voorziet in de wens van personen met een psychiatrische problematiek om zo zelfstandig mogelijk, maar met begeleiding zo lang als dit nodig is, een eigen leven op te bouwen. Aan de basis van de woonbegeleiding staat de zorgvisie die is gebaseerd op herstel en groei. Dit betekent het bevorderen van de onafhankelijkheid, zelfredzaamheid, mogelijkheden en capaciteiten van de cliënt. Hierbij wordt rekening gehouden met de beperkingen van de cliënt. De rol van de begeleider is de cliënt steun en begeleiding te geven als dit echt nodig is.

Waar mogelijk vormt Sonrisa voor cliënten een tussenstation op weg naar een grotere onafhankelijkheid en zelfstandigheid. Sonrisa streeft ernaar cliënten door te laten stromen naar voorzieningen met een minder beschermend karakter. In de praktijk is dit niet voor alle cliënten mogelijk. Voor deze groep biedt Sonrisa min of meer permanente ondersteuning en begeleiding.

Onze visie

Wij streven naar re-integratie op maat, uitgaande van de wensen, interesses en mogelijkheden van de zorgvrager, ook wel de cliënt genoemd. Bij de begeleiding leggen wij de nadruk op de gezonde kant van de bewoners en bezoekers.

  • Wij concentreren ons op de capaciteiten van onze cliënten en helpen deze te ontwikkelen.
  • Wij ondersteunen personen om meer zelfstandig en weerbaarder te worden.
  • Wij helpen mensen hun zelfvertrouwen te vergroten en een menswaardiger bestaan te leiden.

Elke cliënt is uniek en heeft een eigen benadering nodig. Maatwerk is daarom belangrijk. Elke bewoner en bezoeker krijgt een op maat gesneden begeleidingsplan. Over de inhoud van het plan wordt overlegd met de betrokkene, de begeleiders, en met de behandelaar. In het begeleidingsplan staan doelen waaraan de bewoner/bezoeker gaat werken. Het betreft praktische en concrete doelen, die in kleine stappen kunnen worden bereikt.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:

Betrokkenheid

We zijn betrokken bij cliënten, collega’s en de samenleving. Vanuit een gevoel van saamhorigheid en gelijkwaardigheid dragen we bij aan de missie van GGZ Curaçao.

Bekwaamheid

We zijn bekwaam in ons vak. Cliënten en collega’s weten wat ze van ons mogen verwachten. En we leren continu om onze kennis op niveau te houden

Betrouwbaarheid

We zijn betrouwbaar. Afspraak is afspraak. We doen wat cliënten en collega’s van ons mogen verwachten en hechten veel waarde aan een veilige cultuur.