Zorgaanbod

Activiteiten

Ik wil activiteiten doen

Het activiteitencentrum Adriaan is 5 dagen in de week geopend, van 8.00 tot 16.30 uur, voor mensen met chronisch psychiatrische of hieraan gerelateerde klachten. Het centrum kan 70 bezoekers ontvangen. Niet alleen bewoners van Fundashon Sonrisa komen naar het activiteitencentrum. Veel bezoekers wonen thuis bij familie. Elke cliënt krijgt een persoonlijk begeleider. Deze helpt je tijdens het hele proces van aanmelding tot uitschrijving.

Doelen

Doelen kunnen zijn:

  • Meer zelfstandig worden. Een belangrijk uitgangspunt is mensen zelfstandiger te maken. Je werkt daarom met individuele doelen, gebaseerd op jouw wensen, kwaliteiten en mogelijkheden.
  • Jezelf ontwikkelen. Je leert allerlei vaardigheden en kan je zo verder ontplooien.
  • Leren omgaan met anderen. Je leert functioneren in een groep. Dit helpt om je staande te houden in de maatschappij en deel te nemen aan sociale activiteiten.

Activiteiten

Er is een ruim aanbod van activiteiten die structureel worden aangeboden. Deze brengen je in actie, helpen je met dagelijkse taken, op de computer en in de keuken bijvoorbeeld. Daarnaast zijn er activiteiten die je kunt zien als vrijetijdsbesteding en/of opstapje naar (vrijwilligers)werk.
Te denken valt aan bijvoorbeeld: computerlessen volgen, houtbewerken, de tuin onderhouden, handenarbeid doen, banketbakken, sporten en bewegen, je uiterlijk verzorgen, wateraerobics doen, leren rekenen of spreken/schrijven, koken, muziek maken, dansen, naaien en werken in een atelier.

Aanmelden voor activiteiten

Na ontvangst van je aanmelding maken we een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek vertellen wij wat er mogelijk is. We brengen tegelijkertijd in kaart wat jouw verwachtingen, wensen en mogelijkheden zijn.

Je krijgt na het gesprek een rondleiding en je kunt eventueel later een dagdeel meedoen aan een activiteit. Dan kun je uitproberen wat je leuk vindt. Voordat je begint, kies je welke activiteiten je wilt doen en op welke dagen je kunt komen. De grootte en de samenstelling van de groep is elke dag anders. Je kunt starten wanneer de aanmelding door het Bureau Ziektekosten Voorzieningen (BZV) is goedgekeurd.