Fundashon Sonrisa

Hoe kunnen we helpen?

Wij bieden woonstudio’s en/of dagbestedingsactiviteiten, met extra zorg. Je bent welkom.

Wonen bij Fundashon Sonrisa kan een oplossing bieden om meer op je eigen benen te kunnen staan. Wij kennen twee woonvormen, elk met een eigen mate van zelfstandigheid. Je kunt bij Fundashon Sonrisa ‘kleinschalig wonen’ (voorheen beschermd wonen genoemd) en ‘begeleid zelfstandig wonen’. Lees meer over kleinschalig en begeleid wonen.

Fundashon Sonrisa heeft ook een activiteitencentrum voor mensen met chronisch psychiatrische of hieraan gerelateerde klachten. Het centrum kan 70 bezoekers ontvangen. Lees meer over de activiteiten.

Hoe regel je een bezoek?

Wanneer je op bezoek wilt komen, neem dan van tevoren telefonisch contact op. In overleg wordt dan een afspraak ingepland.

In verband met de corona-maatregelen mogen de bewoners momenteel alleen in de openlucht bezoek ontvangen en is bezoek in hun woning niet toegestaan.
Elk cliënt mag 1 bezoeker per keer ontvangen voor maximaal 30 minuten. De bezoeker is verplicht een mondkapje te dragen.

Als verwijzer ben je een belangrijke schakel in de hulpverlening. Je bepaalt samen met je cliënt of een verwijzing nodig is. Verwijzers kunnen telefonisch: +5999 737 9233 of via mail een aanmeldingsformulier bij Fundashon Sonrisa opvragen . Het ingevulde formulier kun je sturen aan de teamleider en/of de locatiemanager via sonrisa@ggz.cw.

Wie mag verwijzen?

De psychiater, huisarts, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige (spv’er kan doorverwijzen of overplaatsing aanvragen vanuit Klínika Capriles of de poli/PAAZ. Ook externe instanties zoals FMA, Maatschap en Skuchami kunnen hun cliënten verwijzen naar Fundashon Sonrisa. Voorwaarde is wel dat de cliënt een psychiatrische diagnose heeft.
Wanneer je als professional contact opneemt, dan kun je terecht bij de teamleider of locatiemanager van Fundashon Sonrisa.