Over Klínika Capriles

Afdelingen

De kliniek is opgedeeld in afdelingen met een divers aanbod aan zorg voor de cliënten. Zo kan ingespeeld worden op de behoefte van de cliënt in elke fase van zijn behandeling.

Polikliniek

De Polikliniek biedt psychosociale begeleiding, observatie, psychologische tests, psychodiagnostiek, psychotherapie (individueel en in groepen), sociaal/medische begeleiding, sociaalpsychiatrische begeleiding.

Ambulante zorg

Ambulante zorg biedt ambulante begeleiding, crisisinventie, medicatie, psycho-educatie, sociale begeleiding (b.v. uitkeringen, wonen, werken, vrije tijd). Ook zijn is er gestructureerde behandelprogramma’s waar cliënten aan kunnen deelnemen gedurende enkele uren en/of dagdelen per week. De zorg wordt geboden aan zowel voorheen opgenomen cliënten als aan externe cliënten.

Shortstay

Opname, crisisinterventie, observatie en kortdurende behandeling (maximaal 3 maanden)

Medium Stay 1-4

De afdeling waar therapeutisch woon– en leefklimaat zijn aangepast aan de behoeften van de groep cliënten met een licht verstandelijke beperking.

Medium Stay 5-7

Klinische intensieve behandeling en rehabilitatie voor cliëntengroep die meer gestructureerde intensieve begeleiding behoeft.

Pico Plata

Behandeling van cliënten die naast een ernstige psychiatrische stoornis ook verslaafd zijn. Daarnaast zijn er ook cliënten die een misdrijf hebben begaan waar ze, door hun psychiatrische toestand, niet voor verantwoordelijk zijn. Behandeling duurt 6 tot 24 maanden.

Long Stay

Gezien de specifieke problematiek van ouderen heeft Klínika Capriles een omgeving gecreëerd voor opname en kortdurende behandeling van ouderen. Een deel van de huidige Long Stay afdeling zal daarvoor gaan dienen. Naast klinische behandeling zal de afdeling ook cliënten ‘out-reachend’ begeleiden.

Kas Florisol

Afdeling waar de cliënten functioneren in een woonsetting, met begeleiding gericht op zelfstanding functioneren. Behandeling geschiedt voor onbepaalde tijd.

Herstelacademie

Vanuit de Herstelacademie wordt een divers programma aan activiteiten aangeboden. Het is een ontmoetingsplaats waar cliënten terecht kunnen voor educatie, creativiteit, sport, ontspanning en recreatie. Nadruk ligt op het bewerkstelligen van participatie van de cliënten binnen de maatschappij.

Somatische en Paramedische Unit

Deze unit heeft een optimale ondersteuning en uitvoering van het zorg/behandelbeleid tot doel. Hier wordt het somatische welzijn van de cliënt verzorgd door het aanbieden van multidisciplinaire somatische zorg. Zo zijn daar een huisarts, apotheek, tandarts, prikkamer, laboratorium, diëtist en fysiotherapeut.