Over Klínika Capriles

Kwaliteit van zorg

Wat zijn mijn rechten als cliënt?

Als cliënt heb je recht op behandeling en zorg van goede kwaliteit waarbij je menselijke waardigheid en autonomie gerespecteerd worden. Daarnaast heb je rechten die in verschillende wetten zijn vastgelegd. Als cliënt heb je bijvoorbeeld recht op:

 • kwaliteit
 • een behandelplan
 • informatie over en meepraten over jouw behandelplan
 • een dossier en inzage in jouw dossier
 • geheimhouding
 • bewegingsvrijheid
 • contact met mensen buiten het ziekenhuis
 • kiezen door welke behandelaar je geholpen wilt worden

Wat zijn mijn plichten als cliënt?

Naast rechten heb je als cliënt ook plichten. Je bent verplicht de behandelaar zo goed en volledig mogelijk te informeren over je problemen en eerdere hulpverlening. Wanneer je onjuiste informatie geeft, dan kan de zorgverlener geen goede diagnose stellen en geen deskundige behandeling geven. Daarnaast verwachten we dat:

 • je meewerkt aan de behandeling en dat je binnen redelijke grenzen de adviezen van de behandelaar opvolgt.
 • je aanwezig bent op de gemaakte afspraken, of die op tijd afzegt.
 • je de huisregels van Klínika Capriles respecteert.