Hoe kunnen we helpen?

Zorgaanbod

Hulpverleners beginnen altijd met vragen aan je te stellen. Hoe kun jíj je leven naar je eigen wensen inrichten? Wat kun je zélf doen? Op welke gebieden heb je ondersteuning of hulp nodig? Die vragen staan centraal in onze werkwijze. Samen met jou brengen we je wensen, mogelijkheden en belemmeringen in kaart. Vervolgens gaan we aan de slag met wat voor jóu belangrijk is.

Vaak wil je in eerste instantie je klachten verminderen. Daar hebben we goede behandelingen voor. Maar je bent méér dan je kwaal of aandoening. Misschien wil je ook andere dingen verbeteren in je leven. Bijvoorbeeld: beter voor jezelf zorgen, werken aan je conditie, op een andere manier omgaan met geld en tijd, leuke dingen doen met anderen. Kleine aanpassingen kunnen er vaak voor zorgen dat je beter in je vel zit.

Klínika Capriles streeft ernaar dat cliënten de zorg krijgen die past bij de hele persoon, vanuit de visie dat lichaam en geest niet te scheiden zijn. Door vroegtijdig ingrijpen wil de kliniek voorkomen dat je op meerdere leefgebieden, zowel thuis als op het werk, in de knel komt. Een behandelplan kan uit meerdere onderdelen bestaan:

  • Gesprekken: cognitieve gedragstherapie, psychotherapie, groeps-, relatie- of gezinstherapie
  • Testen en onderzoeken
  • Behandeling met medicijnen

Poliklinische behandeling

Tijdens een behandeling in de polikliniek blijf je thuis wonen en ga je voor gesprekken en andere behandelingen naar de poli. Naar zorgtraject

Klinische behandeling

In de kliniek krijg je een tijdelijke woonplek toegewezen en verblijf je ook ‘s nachts op het terrein van Klínika Capriles. Naar zorgtraject

Ambulante zorg

Ambulante zorg betekent dat de een arts, psycholoog of verpleegkundige naar jou toekomt. De behandeling of begeleiding vindt gewoon thuis plaats. Naar zorgtraject

Een opname is een ingrijpende gebeurtenis voor iedereen. De steun en inbreng van familie en vrienden is daarbij erg belangrijk. Bezoekers zijn altijd welkom. Een cliënt die is opgenomen waardeert het zeker wanneer kinderen, (groot)ouders of vrienden op bezoek komen, ook al kunnen ze dat soms niet goed uiten. Contact met de buitenwereld, buiten de kliniek, is van belang voor de genezing, geeft afleiding en plezier.

In sommige gevallen wordt besloten om bezoek tijdelijk uit te stellen. Dit heeft dan meestal te maken met de conditie van de opgenomen cliënt. Dit gebeurt in overleg met de partner of verzorger van de cliënt.

Bezoektijden

maandag – donderdag: 07:30 – 12:00 uur / 13:30 – 17:00 uur

vrijdag: 07:30 – 12:00 uur / 13:30 – 16:30 uur

Als verwijzer ben je een belangrijke schakel in de hulpverlening. Je bepaalt samen met je cliënt of een verwijzing nodig is. Je kunt cliënten aanmelden voor diagnostiek, behandeling en begeleiding. Wij beschikken daarnaast over mogelijkheden voor acute opvang bij een psychiatrische crisis.

Wie mag verwijzen?

Voor een behandeling is een officiële verwijzing nodig. Cliënten kunnen zichzelf niet aanmelden. Hun familie of verzorgers kunnen dit ook niet doen. De huisarts is de enige die kan verwijzen naar Klínika Capriles. Zowel cliënten, familieleden of verzorgers kunnen een verwijzing aanvragen bij de huisarts.

Je signaleert in jouw omgeving dat iemand hulp nodig heeft bij een psychisch probleem? Adviseer dan dat deze contact opneemt met zijn of haar huisarts. Blijven luisteren helpt altijd. Meegaan naar een arts kan ook.