Klínika Capriles

Wat kan er aan de hand zijn?

Introductie

Hier vind je informatie over psychische klachten. Kijk hier niet te lang naar. Neem contact op met ons, dan bekijken we samen wat er aan de hand is. Praten helpt.

ADHD

Kun je niet stilzitten en ben je voortdurend afgeleid?

Maak je dingen niet af en neem je vaak beslissingen zonder de gevolgen te overzien? Kinderen, jongeren of volwassenen met ADHD of ADD ondervinden er veel hinder van. Vaak wordt al voor het tweede levensjaar duidelijk dat er iets aan de hand is.

Kenmerken

Veelvoorkomende kenmerken zijn:

 • snel afgeleid zijn
 • niet stil kunnen zitten, friemelen, voortdurend bewegen
 • aan één stuk door praten
 • met veel dingen tegelijk bezig zijn maar niets afmaken
 • impulsief gedrag: dingen doen zonder de gevolgen te overzien

ADHD of ADD is soms lastig vast te stellen, niet iedereen heeft namelijk alle kenmerken. Dit kan ervoor zorgen dat sommige mensen lange tijd niet goed weten waar hun problemen vandaan komen.

Wat kunnen we voor je doen?

AD(H)D heeft impact op je hele leven. Als je het hebt, vind je het vaak moeilijk om het dagelijks leven te plannen en te organiseren. Dat heeft grote gevolgen voor school- en werkprestaties en voor contacten met anderen. Voor familieleden of vrienden kan het lastig zijn om op te trekken met iemand met AD(H)D.

Wij bieden daarom hulp, gericht op cliënten en familie en vrienden. We kunnen AD(H)D niet genezen, maar we kunnen wél helpen om er makkelijker mee te leven. De behandeling en begeleiding stemmen we af op de aard en de ernst van je klachten.

Autisme

Vind je contact leggen moeilijk?

Iemand met autisme vindt het vaak lastig om contact te leggen. Een ander is weer overgevoelig voor geluiden, geuren of andere prikkels. Autisme is er in soorten en maten.

Kenmerken

Autisme kan zich op verschillende manieren uiten. Veelvoorkomende kenmerken zijn:

 • geen oogcontact maken
 • moeite hebben met veranderingen, behoefte aan regelmaat en structuur
 • dwangmatig herhalen van bewegingen in een vast patroon
 • lastig verplaatsen in de emoties van anderen
 • focus op details

Wat kunnen we voor je doen?

Als je autisme hebt, ervaar je vaak problemen in het dagelijks functioneren. Je kunt te maken krijgen met relatieproblemen of psychische klachten zoals een depressie of angsten. Ook voor ouders, familie en vrienden kan het zwaar zijn om te leven met iemand met autisme. Klínika Capriles biedt verschillende vormen van hulp, gericht op cliënten én familie en vrienden. We kunnen helpen om makkelijker te leven met autisme. De behandeling en begeleiding stemmen we af op de aard en de ernst van de klachten.

Bipolaire stoornis

Ken je hoge toppen en diepe dalen?

Hét kenmerk van een bipolaire stoornis (ook bekend als: manische depressie) zijn de twee polen. In een manische periode kan je bijvoorbeeld een tijdlang extreem vrolijk zijn. In een depressie overheerst een somber gevoel. Iemand die aan een bipolaire stoornis lijdt, kan zichzelf of de omgeving in gevaar brengen.

Kenmerken

Een bipolaire stoornis kan zich op verschillende manieren uiten. Veelvoorkomende kenmerken zijn:

Kenmerken manie
 • extreem uitgelaten of vrolijke stemming
 • snel geïrriteerd of boos zijn
 • ruzie maken
 • opgewonden, niet stil kunnen zitten
 • veel praten, bellen, sms’en
 • gedachten schieten alle kanten op
 • het gevoel hebben dat je de hele wereld aankunt
 • seksueel ontremd zijn
 • roekeloos gedrag
 • wanen of hallucinaties
Kenmerken depressie
 • neerslachtige stemming
 • lusteloos gevoel
 • minder of geen zin in werk, hobby’s of contacten met anderen
 • snel geïrriteerd of boos zijn
 • moe of uitgeput gevoel
 • geen emoties voelen
 • denken aan de dood
 • meer of juist slechter slapen
 • meer of juist minder eten
 • weinig of geen zin in seks
 • Wat kunnen we voor je doen?

Een bipolaire stoornis is in veel gevallen goed te behandelen. Na behandeling kun je de stemmingswisselingen vaak beter beheersen of ervaar je de pieken en dalen minder extreem. Klínika Capriles kan je helpen. We stemmen de behandeling af op de aard en de ernst van je klachten. Voor familie en vrienden kan het lastig zijn om samen te leven met iemand die lijdt aan een bipolaire stoornis. Daarom bieden we ook hen ondersteuning.

Dementie

Laat je geheugen je met regelmaat in de steek?

Dementie is een verzamelnaam voor ruim 50 ziektes. Veelvoorkomende vormen zijn Alzheimer en vasculaire dementie. Eerst vallen vaak geheugenproblemen op. Later ontstaan problemen met denken en taal en verandert het karakter en het gedrag. Wie dementeert, verliest langzaam de regie over het leven.

Kenmerken

Dementie kan zich op verschillende manieren uiten. Veel voorkomende kenmerken zijn:

 • vergeetachtigheid
 • problemen met dagelijkse handelingen
 • vergissingen met tijd en plaats
 • taalproblemen
 • kwijtraken van spullen
 • terugtrekken uit sociale activiteiten
 • veranderingen in gedrag en karakter
 • onrust
 • problemen met het zien

Wat kunnen we voor je doen?

In veel gevallen kan de huisarts of het ziekenhuis mensen met dementie goed begeleiden. Als dementie gepaard gaat met moeilijk gedrag of als het lastig is om een goede diagnose te stellen, kunnen we je verder helpen. We stemmen de behandeling af op de aard en de ernst van de klachten.

Klínika Capriles werkt nauw samen met mensen uit de naaste omgeving, bijvoorbeeld een partner of mantelzorger. Voor familie en vrienden kan het lastig zijn om samen te leven met iemand die dementeert. Daarom bieden we ook hen ondersteuning.

Depressie

Heb je vaak depressieve of sombere gevoelens?

Iemand met een depressie voelt zich langere tijd somber, neerslachtig en lusteloos. Niets lijkt de moeite waard en de energie ontbreekt om iets te ondernemen. Door deze klachten functioneren mensen minder goed op het werk, op school of thuis. Een depressie kan op alle leeftijden voorkomen.

Kenmerken

Een depressie kan zich op verschillende manieren uiten. Veelvoorkomende kenmerken zijn:

 • een somber en leeg gevoel dat gedurende langere tijd overheerst
 • geen interesse of plezier in dingen
 • meer of juist minder eetlust
 • slaapproblemen
 • schuldgevoel, angst of bezorgdheid

Wat kunnen we voor je doen?

Wereldwijd zijn er meer dan 264 miljoen mensen van alle leeftijden die in hun leven te maken hebben met een depressie. De impact op de directe omgeving is vaak groot. Klínika Capriles heeft effectieve behandelingen om een depressie de baas te worden en het risico op herhaling te voorkomen. We stemmen de behandelvorm af op de ernst van de depressie en op je voorgeschiedenis. Voor familie en vrienden kan het lastig zijn om samen te leven met iemand die depressief is. Daarom bieden we ook hen ondersteuning.

Dwanghandelingen

Heb je last van angst en onrust als je bepaalde handelingen niet uitvoert?

Dwangmatig je handen wassen uit angst voor besmetting. Voortdurend controleren of het gas uit is. Je wilt het niet, maar je kunt het niet stoppen. Meestal proberen mensen met hun handelingen iets te voorkomen dat ze eng vinden. Soms kan het dwangmatig handelen het hele leven beheersen.

Kenmerken

Dwanghandelingen kunnen zich op verschillende manieren uiten. Veelvoorkomende kenmerken zijn:

 • terugkerende dreigende of angstige gedachten
 • je gedwongen voelen om steeds dezelfde handelingen uit te voeren
 • een onophoudelijke spanning, angst en onrust als je de handelingen niet uitvoert
 • rituelen uitvoeren om de angstige gedachten ongedaan te maken

Wat kunnen we voor je doen?

Dwanggedachten en dwanghandelingen gaan meestal niet vanzelf over. Klínika Capriles kan je helpen bij het verminderen of oplossen ervan. We hebben diverse bewezen behandelingen en stemmen de aanpak af op de aard en de ernst van je klachten.

Eetproblemen

Eet je altijd extreem veel of extreem weinig?

Jouw eetpatronen kunnen je gezondheid in gevaar brengen. Mensen die ermee kampen, hebben vaak een onrealistisch lichaamsbeeld. In de spiegel zien zij bijvoorbeeld een dik persoon, terwijl anderen hen normaal of dun vinden.

Kenmerken

Een eetprobleem kan zich op verschillende manieren uiten. Veelvoorkomende kenmerken zijn:

 • een onrealistisch beeld van het eigen lichaam
 • extreem weinig of veel eten, eetbuien
 • eetbuien compenseren met braken of laxeren
 • overdreven veel bewegen of sporten om op gewicht te blijven
 • geen controle hebben over wat en hoeveel je eet

Wat kunnen we voor je doen?

Een eetprobleem leidt vaak tot spanning, schaamte of depressie. Het is niet eenvoudig om er zelfstandig vanaf te komen. Klínika Capriles helpt om weer controle te krijgen over wát en hoeveel je eet. We bieden verschillende vormen van hulp en stemmen de behandeling af op de aard en de ernst van je klachten.

Fobie

Heb je last van angsten die je in je dagelijks leven belemmeren?

Wie kampt met een fobie voelt zich heel angstig of onprettig in specifieke situaties. Bijvoorbeeld in kleine ruimtes. De angst kan worden opgewekt door iets specifieks of door meerdere dingen. De neiging is groot om die situaties te vermijden. Een risico is dan dat de fobie je dagelijkse leven verstoort.

Kenmerken

 • een overdreven angst voor een specifieke situatie, een dier en/of een verschijnsel
 • reacties als zweten, duizeligheid, benauwdheid of een verhoogde hartslag
 • de controle verliezen
 • vermijden van situaties die angst of paniek veroorzaken

Wat kunnen we voor je doen?

Een fobie levert vaak problemen op in het dagelijks functioneren. Zo kan iemand bijvoorbeeld erg eenzaam worden omdat hij of zij het huis niet uit durft. Dat kan ertoe leiden dat een opleiding niet wordt afgemaakt of dat werk stressvol is. Een fobie geeft bovendien een hoger risico op depressie of verslaving.

In veel gevallen is een fobie goed te behandelen. Mensen hebben daarna minder last van angst en weten beter om te gaan met lastige situaties. Klínika Capriles biedt verschillende vormen van hulp. We stemmen de behandeling af op de aard en de ernst van de klachten.

Onverklaarde lichamelijke klachten

Heb je onverklaarbare pijn die je in dagelijks leven belemmert?

Onverklaarde lichamelijke klachten zijn aanhoudende klachten waarvoor de huisarts of specialist geen verklaring heeft. Het gaat niet om aanstellerij of inbeelding, maar om werkelijke pijn die je dagelijkse bezigheden ernstig kunnen belemmeren.

Kenmerken

Veelvoorkomende onverklaarde klachten zijn:

 • chronische hoofdpijn
 • duizeligheid
 • buik-, maag- en darmklachten
 • chronische vermoeidheid
 • uitval van lichaamsfuncties

Wat kunnen we voor je doen?

De behandeling van een onverklaarde lichamelijke klacht helpt je om anders om te gaan met het ongemak. Vaak zijn dan de gevolgen beter te dragen en kun je weer meedoen aan het dagelijkse leven. Klínika Capriles kan je helpen. We stemmen de behandeling af op de aard en de ernst van je klachten en bieden ook hulp aan familie en vrienden.

Persoonlijkheid

Loop je steeds tegen dezelfde problemen of vervelende mensen aan?

Ieder mens is uniek in hoe hij zich gedraagt. Dat unieke bepaalt iemands persoonlijkheid. Soms overheersen bepaalde trekken zo sterk dat ze storend worden. In zulke situaties merk je bijvoorbeeld dat je steeds tegen dezelfde moeilijkheden aanloopt. Dat heeft invloed op je werk, school en sociale contacten.

Kenmerken

Als bepaalde persoonlijkheidstrekken als hinderlijk worden ervaren, staan ze het functioneren in de weg. Veelvoorkomende kenmerken zijn:

 • telkens terugkerende conflicten met andere mensen
 • extreme gevoelens en stemmingswisselingen
 • snel, impulsief en soms agressief reageren
 • steeds in het middelpunt van de belangstelling willen staan
 • moeilijk kunnen omgaan met kritiek
 • jezelf opofferen en doen wat anderen willen zonder je eigen wensen te uiten
 • je vastklampen aan anderen, niet zelf durven kiezen

Wat kunnen we voor je doen?

Klínika Capriles kan iemands persoonlijkheid niet veranderen. Wél kunnen we de klachten helpen verminderen, bijvoorbeeld door inzicht te geven in je eigen gedrag en het effect ervan op anderen. Klínika Capriles helpt je graag. We stemmen de behandeling af op de aard en de ernst van je klachten en bieden ook hulp aan familie en vrienden.

Psychose

Zie of hoor je dingen die andere mensen niet ervaren?

Wie een psychose doormaakt heeft waarnemingen die er in werkelijkheid niet zijn. Zo kan iemand bijvoorbeeld stemmen horen. In de beleving zijn die er echt, maar anderen horen ze niet. Een psychose kan gevaar opleveren door onverantwoord gedrag, agressie en zelfverwaarlozing.

Kenmerken

Een psychose kan zich op verschillende manieren uiten. Veelvoorkomende kenmerken zijn:

 • verwardheid, niet meer geordend kunnen denken en praten
 • wanen: verkeerde denkbeelden over een bepaalde situatie
 • hallucinaties: dingen zien, ruiken, voelen, horen of proeven die er niet echt zijn
 • intrusies: bizarre gedachten
 • stemmen horen

Wat kunnen we voor je doen?

We kunnen je helpen om te herstellen van een psychose. Klínika Capriles stemt de behandeling af op de aard en de ernst van je klachten en bieden ook hulp aan familie en vrienden.