Ambulante zorg

Ik heb thuis extra zorg nodig.

Soms heb je tijdelijk intensievere zorg nodig. Je hoeft dan echter niet altijd direct te worden opgenomen, je kunt ook intensieve zorg ontvangen terwijl je thuis blijft wonen. Ambulante zorg betekent dat de een arts, psycholoog of verpleegkundige naar jou toekomt. De behandeling of begeleiding vindt gewoon thuis plaats.

We bieden meerdere vormen van ambulante zorg aan. Denk bijvoorbeeld aan gesprekken, eventuele crisisinventies, hulp met je medicatie, psycho-educatie (leren omgaan met je aandoening) en sociale begeleiding. Dat laatste betekent hulp bij zaken met betrekking tot de buitenwereld, zoals uitkeringen aanvragen en beheren, je huishouden regelen, je werk en vrijetijdsbesteding organiseren, en je leren ontspannen.
Ook zijn er gestructureerde behandelprogramma’s waaraan je kunt deelnemen gedurende enkele dagdelen per week. Deze zorg wordt geboden aan zowel cliënten die in het verleden opgenomen zijn geweest, als aan externe cliënten.

Heb jij het gevoel dat je intensievere zorg nodig hebt, dan kun je met je behandelaar bespreken welke mogelijkheden bij jouw situatie passen. Vragen helpt.